Categories
Community Constituency Council Education Government Newry Newry and Armagh NMD Council

Young People Celebrate Irish Language this Year in Irish Language Summer Schemes Across the District

Glacann ár gCathaoirleach, Comhairleoir Michael Savage páirt sa spraoi agus daoine óga ag roinnt agus ag ceiliúradh na Gaeilge i mbliana ag scéimeanna samhraidh fud fad an Cheantar. Maireann cuid de na cúrsaí seachtain agus cuid eile coicís, le réimse gníomhaíochtaí spraíúla curtha ar fáil do pháistí ó 4 bliana d’aois go déagóirí. Bíonn deis ag na páistí cairde úra a dhéanamh, focail agus frásaí nua a fhoghaim, chomh maith le cluíchí agus spóirt a imirt le chéile i dtimpeallacht dhearfach agus fháiltiúil. 

Thug an Chomhairle tacaíocht don naoi scéim samhraidh sa Cheantar i mbliana, trí acmhainní Gaeilge agus cluichí boird a chur ar fáil dóibh ar fad.

Tá na scéimeanna samhraidh faoi stiúir ag grúpaí tiomanta pobail. Tá líon teoranta spásanna ar fáil do dhaoine a bhfuil spéis acu. Le haghaidh tuilleadh eolais faoin dóigh chun sult a bhaint as an Ghaeilge gabh chuig www.newrymournedown.org/gaeilge nó déan teagmháil le hAonad na Gaeilge ag gaeilge@nmandd.org

Our Chairperson, Cllr Michael Savage joins in the fun as young people share and celebrate Irish language this year in Irish language summer schemes across the District. Ranging from one week to a fortnight in duration, each course offers a selection of fun activities for children from 4 years right up to kids in their teens. Children have the chance to make new friends, learn new words and phrases in Irish, and play games and sports together in a positive and welcoming environment. 

Council supported each of the nine summer schemes in the District this year by providing Irish language resources and board games. 

The summer schemes are managed by dedicated community groups. There are still limited places available for those who are interested. For further information please visit:  www.newrymournedown.org/gaeilge and/or contact Council’s Irish Language Unit at gaeilge@nmandd.org

#IrishLanguageSummerScheme

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s