Categories
Uncategorized

LIOFA FUNDING REDIRECTED INTO YOUTH PROGRAMMES

Communities Minister Deirdre Hargey has redirected over £30,000 of Liofa bursary funding into several local Irish language organisations to help increase capacity in summer schools and summer schemes.

Speaking after a visit to Irish language organisation An Droichead in south Belfast Minister Hargey said: “The current public health restrictions arising from the Covid-19 pandemic have led to the cancellation of language courses in the Gaeltacht and the bursary for a second successive year. This has increased demand on an already over-subscribed programme of Irish language summer events.

“I am therefore delighted to be able to have been able to redirect this bursary funding to these local Irish language community organisations, such as An Droichead, which will help increase capacity in the summer schools and schemes. The broad programme of events through July and August will provide opportunities for language acquisition and enrichment opportunities for both adults and children in many locations across the north.”

The Minister concluded: “I am hopeful that the Gaeltacht courses will return in 2022 and we have written to all successful applicants to the bursary scheme this year to inform that their offer of a scholarship will remain valid for next year.”

Tá breis agus £30,000 de mhaoiniú sparánachta Líofa curtha ag an Aire Pobal Deirdre Hargey i dtreo roinnt eagraíochtaí áitiúla Gaeilge le cuidiú le toilleadh a mhéadú ag scoileanna samhraidh agus ag scéimeanna samhraidh.

I ndiaidh di cuairt a thabhairt ar an eagraíocht Ghaeilge An Droichead i nDeisceart Bhéal Feirtse, dúirt an tAire Hargey:  “Cuireadh cúrsaí teanga sa Ghaeltacht  agus an sparánacht ar ceal den dara bliain i ndiaidh a chéile mar gheall ar na srianta poiblí reatha a tháinig ón phaindéim COVID-19. Mhéadaigh sé seo an t-éileamh ar chlár na n-imeachtaí samhraidh Gaeilge a bhfuil ró-eileamh air cheana féin.

“Tá lúchair orm, mar sin, a bheith ábalta an maoiniú sparánachta seo a chur i dtreo na n-eagraíochtaí áitiúla poiblí Gaeilge seo, ar nós An Droichead, a chuideoidh le toilleadh a mhéadú ag scoileanna agus scéimeanna samhraidh. Cuirifdh an clár fairsing imeachtaí le linn mhí Iúil agus mhí Lúnasa deiseanna do shealbhú teanga ar fáil agus deiseanna feabhsaithe do dhaoine fásta agus do pháistí araon i gcuid mhór áiteanna ar fud an Tuaiscirt.”

Dúirt an tAire mar fhocal scoir:  “Tá mé dóchasach go dtiocfaidh na cúrsaí Gaeltachta ar ais in 2022 agus scríobh muid chuig na hiarrthóirí uilig ar éirigh leo sa scéim sparánachta i mbliana le cur in iúl dóibh go mbeidh a dtairiscint ar scoláireacht go fóill bailí an bhliain seo chugainn.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s